จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ในโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา และการนิเทศการศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง คือ ดร.พิชญา ดีมี และ ดร. สุรางค์ เตชะแก้ว มาให้แนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *