ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวประกวดราคา

   ประกาศโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่1)

   เนื่องด้วยสถานการณ์ป

   Read more

   ประกาศโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

   ประกาศโรงเรียนกีฬาอง

   Read more

   จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

   วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถ

   Read more